Daň z příjmu při prodeji nemovitosti v roce 2021

24.05.2021

Dnes se zaměříme na daň z příjmu při prodeji bytu nebo jiné nemovitosti. Kdo musí daň zaplatit a kdo je od osvobozen? Kolik daň činí? Jak daň z příjmu při prodeji zaplatit a dokdy?

Kdo platí daň z příjmu?

Veškeré zákonné požadavky týkající se daně z příjmu z prodeje nemovitosti jsou detailně definovány v paragrafech 4 a 10 zákona o dani z příjmu. Tento zákon stanoví, že povinnost zaplatit tuto daň nemají všichni. Kdo je od daně z příjmu při prodeji nemovitosti osvobozen? Jedná se o následující situace:

  • Musíte v této nemovitosti prokazatelně bydlet minimálně po dobu 2 let. Není nutné zde mít hlášeno trvalé bydliště, ale musí být doložitelné, že jste zde skutečně bydleli (například díky fakturám za teplo či elektřinu). Tuto skutečnost dokládáte čestným prohlášením.
  • Pokud jste nemovitost zakoupili před 1. lednem 2021 a vlastníte ji déle než 5 let. Pokud jste nemovitost zakoupili po 1. lednu 2021, osvobození od daně se vás týká až poté, co vlastníte nemovitost alespoň 10 let. V případě, že jste nemovitost zdědili (v přímé linii nebo manželství) nebo převedli družstevní byt do osobního vlastnictví, tak se doba vlastnictví původního vlastníka přičítá k době vašeho vlastnictví.
  • Pokud finanční prostředky získané z prodeje nemovitosti do jednoho roku využijete k rekonstrukci nebo ke koupi vlastního bydlení. Tím se rozumí stavební pozemek, koupě rozestavěného bytu nebo domu, koupě nového domu nebo údržba, respektive rekonstrukce nemovitosti, ve které aktuálně bydlíte.

Kolik je daň z příjmu?

Pokud nespadáte ani do jedné z výjimek osvobozených od daně z příjmu při prodeji nemovitosti, pak jste povinni zaplatit výši stanovenou v již zmiňovaném paragrafu 4 zákona o dani z příjmu. Výše této daně je odlišná u fyzických a právnických osob. Je rovněž snížena o prokazatelné výdaje spojené jak s původním získáním nemovitosti, tak s výdaji spojené s jejím aktuálním prodejem. Ze zbytkové hodnoty neboli z dílčího základu daně se vypočítává daň, kterou musíte zaplatit.

  • U fyzické osoby je výše stanovena na 15 % z dílčího základu daně.
  • U právnické osoby jde o 19 % z dílčího základu daně.

Kde a dokdy daň zaplatit?

Daňové přiznání je třeba podat u svého místně příslušného finančního úřadu. Termín je stanoven do 31. března za uplynulý kalendářní rok. Do této doby se také musí daň zaplatit.

Nejste si jisti, zda ve vašem případě musíte zaplatit daň z příjmu? Rád vám poradím. Kontaktujte mě!

VÍTE JAKÁ JE TRŽNÍ CENA VAŠEHO BYTU?

DALŠÍ ČLÁNKY

Aukce nemovitostí jsou čím dál častější. Pokud hledáte nemovitost, už jste na takový prodej pravděpodobně narazili. Jejich výhodou by mělo být prodat nemovitost za vyšší cenu a přinést prodávajícímu více peněz z prodeje. Je to ale pravda? Opravdu se nemovitost prodá dráž? Nebo je v tom nějaký trik? Není to všechno jen podvod? A kdo na aukcích...

Dá se prodat byt v aukci za lepší cenu? Jak taková aukce bytu vypadá? Kdy se vyplatí a kdy ne? Sepsal jsem pro vás případovou studii, kde detailně popisuji, jak se nám aukce bytu v Brně povedla a kolik peněz navíc přinesla prodávajícímu.